W czym są ukryte pragnienia serca?

W życiu oprócz dostatku dobór ważny jest też dostatek emocjonalny. W numerologii pragnienia serca są ściśle powiązane z samogłoskami, które ze względu na swój dźwięk mają niesamowitą moc. 

Podstawowymi samogłoskami alfabetu łacińskiego są A, E, I, O i U. Jest również Y, ale to osobna historia, bowiem w niektórych językach ta litera nie zawsze jest traktowana jako samogłoska. To właśnie w nich ukryte są nasze troski, pasje i pragnienia serca, których reprezentację liczbową można wyliczyć dodając do siebie wartości samogłosek występujących w nazwisku.

Nasze dusze skrywają wiele tajemnic, a wśród nich są pragnienia serca, czyli najskrytsze marzenia związane z uczuciami, ambicjami i wszystkim tym czego szczerze pragniemy przez pryzmat uczuć. Pragnienia serca są głęboko związane ze ścieżką życia – nic dziwnego, ponieważ to właśnie nasze marzenia determinują nasze działania.

Liczba pragnienia serca ujawnia również ludzkie skłonności i tendencje, dlatego nie wolno tego ignorować. Jest to część naszej tożsamości i duszy, a każdy jej element zasługuje na odpowiednią oprawę i zainteresowanie.

Czym się różni numerologia chińska od pitagorejskiej?

szklana kula

W internecie często pojawiają się pytania o różnice między numerologią pitagorejską, a chińską. Faktycznie różnic jest wiele i warto po krótce je omówić, bowiem te same liczby w różnych systemach dają różne wyniki. 

Pierwsza i zasadnicza różnica pomiędzy podejściem chińskim, a greckim polega na rozłożeniu akcentów w znaczeniach. Zwolennicy numerologii Pitagorasa skupiają się symbolach, które znajdują odzwierciedlenie głęboko wewnątrz duszy. Inaczej podchodzi się do tego w Chinach. Nad Żółtą Rzeką liczy się dźwięk i jeśli dany numer brzmi podobnie do negatywnego słowa oznacza, że za liczbą również idą negatywne konsekwencje.

Dobrym przykładem jest dwójka,  która w obu systemach reprezentuje zupełnie przeciwstawne wartości.

Chińskie przysłowie mówi, że „dobre rzeczy przychodzą w parach”. Nie jest to bez znaczenia, bowiem w systemie chińskim numer 2 oznacza pewność i łatwość w osiąganiu celów. Ponadto jest on związany z żywiołem ziemi, który to element całkowicie pomija numerologia pitagorejska.

Po drugiej stronie barykady stoi Pitagoras i jego dorobek. Według tej interpretacji dwójka to symbol wrażliwości, zrozumienia i przebaczenia. Są to cechy dobrego dyplomaty, współpracownika i opiekuna, ale z drugiej strony liczba 2 związana jest nierozłącznie nieśmiałością i dramatyzowaniem.

Jak widać na powyższym przykładzie Pitagoras i starożytni Chińczycy mają całkowicie inne podejście do numerów. Ale czy można powiedzieć że którykolwiek z systemów jest lepszy? Niekoniecznie, bo oba maja swoich zwolenników i z powodzeniem można by to porównać do rywalizacji dwóch zupełnie różnych religii.