W internecie często pojawiają się pytania o różnice między numerologią pitagorejską, a chińską. Faktycznie różnic jest wiele i warto po krótce je omówić, bowiem te same liczby w różnych systemach dają różne wyniki. 

Pierwsza i zasadnicza różnica pomiędzy podejściem chińskim, a greckim polega na rozłożeniu akcentów w znaczeniach. Zwolennicy numerologii Pitagorasa skupiają się symbolach, które znajdują odzwierciedlenie głęboko wewnątrz duszy. Inaczej podchodzi się do tego w Chinach. Nad Żółtą Rzeką liczy się dźwięk i jeśli dany numer brzmi podobnie do negatywnego słowa oznacza, że za liczbą również idą negatywne konsekwencje.

Dobrym przykładem jest dwójka,  która w obu systemach reprezentuje zupełnie przeciwstawne wartości.

Chińskie przysłowie mówi, że “dobre rzeczy przychodzą w parach”. Nie jest to bez znaczenia, bowiem w systemie chińskim numer 2 oznacza pewność i łatwość w osiąganiu celów. Ponadto jest on związany z żywiołem ziemi, który to element całkowicie pomija numerologia pitagorejska.

Po drugiej stronie barykady stoi Pitagoras i jego dorobek. Według tej interpretacji dwójka to symbol wrażliwości, zrozumienia i przebaczenia. Są to cechy dobrego dyplomaty, współpracownika i opiekuna, ale z drugiej strony liczba 2 związana jest nierozłącznie nieśmiałością i dramatyzowaniem.

Jak widać na powyższym przykładzie Pitagoras i starożytni Chińczycy mają całkowicie inne podejście do numerów. Ale czy można powiedzieć że którykolwiek z systemów jest lepszy? Niekoniecznie, bo oba maja swoich zwolenników i z powodzeniem można by to porównać do rywalizacji dwóch zupełnie różnych religii.