Dylematem każdej osoby która prowadzić działalność gospodarczą jest sposób zdobywania nowych klientów. Bo przecież bez nich, każda firma szybko by upadła. Bo co z tego, że dana firma ma doskonały produkt, co z tego, że może świadczyć wspaniałe usługi, jeżeli nikt z nich nie korzysta. Taka firma szybko upadnie i zostanie o niej tylko wspomnienie. Klientów trzeba więc do siebie przyciągnąć, a później utrzymać.

    Aby klienci do danej firmy przyszli, muszą o niej wiedzieć. Dlatego też, nieodzowna staje się tutaj reklama. Należy dodać, że reklama ta musi być skierowana do odpowiedniej grupy ludzi i powinna obejmować właściwy obszar. Pozwala to bowiem na zoptymalizowanie jej działania. Z tego też powodu, inną strategię marketingową przyjmie firma, która ma zasięg ogólnokrajowy, a inną firma, która działa tylko i wyłącznie na rynku lokalnym. Pierwsza grupa firm, będzie starała się dotrzeć do klientów w całym kraju, a druga tylko do tych, którzy mieszkają w zasięgu jej działalności.

   Jakie więc formy reklamy stosują różnego rodzaju firmy? Duże firmy o zasięgu krajowym, będą starały się wykorzystać ogólnokrajowe środki masowego przekazu. Mówimy tu o telewizji, radiu, ogólnopolskiej prasie itp. Nieodzowne będzie też działanie w sieci internetowej. Dzięki temu, chociaż koszta takiej reklamy są wysokie, można dotrzeć do dużej grupy osób, z której na pewno wielu skorzysta z oferty danej firmy. Nieco inną strategię muszą przyjąć firmy lokalne. Nie jest wskazane wykorzystywanie ogólnokrajowych mediów, gdyż jest to tylko strata pieniędzy. Lokalni biznesmeni, powinni reklamować się w lokalnej prasie, na lokalnych portalach internetowych itp. Niezbędna jest też aktywność wśród lokalnej społeczności, czyli sponsorowanie jakichś imprez kulturalnych, pomoc ubogim itp. Wszystko to powoduje budowanie dobrej marki, co znacznie zwiększa ilość potencjalnych klientów. Widzimy więc wyraźnie, że wybór odpowiedniej strategii marketingowej powinien być przemyślany, aby przy jak najniższych kosztach, osiągał jak najlepsze wyniki.