Oślepiające światło łuku elektrycznego, snopy iskier lub jasny płomień spalającego się etylenu – tak osoba patrząca z boku odbiera proces spawania. Spawanie metali może odbywać się obecnie także przy użyciu ultradźwięków lub wiązki laserowej.

Spawanie to jedna z metod obróbki metali, która polega na połączeniu ich ze sobą metodą obróbki cieplnej. Spawanie polega na takim rozgrzaniu powierzchni metali, aby uległy one nadtopieniu. Wtedy można je ze sobą połączyć. W przypadku, kiedy dwa kawałki metalu zostaną ze sobą tylko połączone, proces ten zostanie nazwany spawaniem. Jeśli jednak po rozgrzaniu zostaną one ściśnięte, to ten proces ich łączenia będzie nosił nazwę zgrzewania. W trakcie procesu spawania na powierzchnię łączonych metali może zostać nałożona dodatkowa warstwa metalu, zabieg ten nie jest jednak konieczny w każdym przypadku.

Spawanie gazem

W tym przypadku metalowe elementy, które mają zostać ze sobą połączone rozgrzewa się ciepłem, które powstaje podczas spalania mieszanki propanu z tlenem lub mieszanki acetylenu. Tlen i gaz spawalniczy znajdują się w oddzielnych butlach pod ciśnieniem. Mieszanki te spalają się w bardzo wysokiej, przekraczającej trzy tysiące stopni, temperaturze. W tak wysokiej temperaturze topi się nie tylko stal, ale większość z występujących w przyrodzie metali. W czasie spawania gazem rozgrzewany jest również specjalny drut, który topiąc się, pokrywa spoinę. Dzięki temu jest ona bardziej trwała. Zespawane elementy można przy pomocy palnika acetylenowego natychmiast po złączeniu przyciąć na pożądane wymiary.

Spawanie łukowe

Do spawania może zostać użyte również ciepło wytwarzane w łuku elektrycznym. Łuk ten powstaje pomiędzy łączonymi częściami a elektrodą. Temperatura łuku w gazie wynosi z reguły od pięciu do sześciu tysięcy stopni Celsjusza. Metodą tą spawa się używając krótkich elektrod druciano-topnikowych.

Spawanie w osłonie gazów obojętnych

Technologia ta odbywa się z wykorzystaniem elektrody wykonanej z samego drutu. Jako osłonowych gazów używane mogą być gazy szlachetne (argon, hel lub ich mieszanki) i dwutlenek węgla. Spawanie w osłonie gazów szlachetnych pozwala uzyskać czystą i dobrej jakości spoinę. W technologii tej rolą gazów jest zapobieganie utlenianiu się spoiny.

Spawanie elektrodą wolframową w osłonie gazowej

To metoda, którą jest odmianą spawania łukowego. Gaz ma chronić łuk, nagrzaną elektrodę z wolframu i nagrzaną powierzchnię przed procesem utleniania. Metodę tę stosuje się do spawania delikatnych elementów i cienkich blach.

 

Więcej informacji na temat spawania i lutowania metali: http://nitrid.eu/zastosowanie/spawanie-i-lutowanie/